Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Gángoly Attila

 

(Dunaújváros, 1968. július 13.)

író, szerkesztő, anyanyelvi lektor

 

 

kelemenokt--16-.jpg

 

 

Tanulmányok:

 

ELTE, magyar–történelem (1989–94)

 

 

Önéletrajzféle:

 
Hungáriában születtem, a fantaszták országában, ahol a szomszédainkétól elütő nyelvről még mindig nem döntöttük el, hogy a finnel vagy az ujgurral rokon-e, netán a sumérból sarjad, esetleg a Tejútról ered. (Néhány megkerülhetetlen kútfő szerint a magyar volt a Biblia ősnyelve is.) [...] 1968 nyarán, júliusban láttam meg a holdvilágot. Épp tizenharmadika volt, fertályóra híján péntek; horoszkópot azóta se készítettem, az aszcendensemről sincsenek értesüléseim, ám egyvalami biztos: mint az emberiség egytizenketted része, én is Rák jegyű lettem... [A teljes szöveget lásd itt.]

 

 

További szerzői nevek:

 

G. és N. urak

(a Novák Valentinnal [N. úr] közösen jegyzett, pirulva vállalt pikareszk műveknél – Zsír Balázs-füzetek/regények);

 

G. A. Robins

(egzotikus-trópusi hátterű [örök]ifjúsági kalandszöveg, sea story, matrózmese esetén – A flibusztírek kincse)

 

 

Életút dióhéjban:

 

a Mozgássérültek Állami Intézete (MÁI) középiskolájának óraadó tanára (1993–95); a MÁI-kollégium nevelőtanára (1994–2005); a Kapu folyóirat rovatvezetője (1998–99); a C3 Központ CD-kalendáriumának szerkesztője (2000–01); a Kapu olvasószerkesztője (2006–12); a Jószöveg Műhely (2007–08) és a Radnai Kiadó (2007–10) szerkesztője; a Magvető (2006–08), a Pannon-Literatúra kiadó (2007–17) és a HVG Könyvek (2013–15) korrektora; a Metropol hírújság anyanyelvi lektora (2007–16); az Állatvilág magazin, valamint az Állatkerti Kötetek a Természetért sorozat szöveggondozója (2014-től); a Világgazdaság olvasószerkesztője (2017–18); az Antall József Tudásközpont kiadójának könyvszerkesztője (2018-tól) stb.

 

 

kep-004.jpg

 

 

TARTALOM: rémmesék, szocionovellák, példázatok, kísértethistóriák, bibliai apokrifek, magyar sorsgörbék, romantikus látomások (végleges cím- és szövegváltozatban)

 
A szerző egyéb írásai (esetenként különböző variációkban) a következő magyarországi és erdélyi nyomtatott, illetve online újságok, folyóiratok hasábjain láttak napvilágot: Árgus, Bárka, Budapesti Jelenlét, C.E.T., Dunatükör, Ezredvég, Életünk, Folyó, Helikon, Hitel, Irodalmi Jelen, (Az) Irodalom Visszavág, Kapu, Kortárs, Látó, Magyar Napló, Napút, Pannon Tükör, Partium, PoLíSz, Spanyolnátha, Székelyföld, Tekintet, Tiszatáj, Új Hevesi Napló, Várad, Várhely, Vár Ucca Műhely, Vigilia stb. [Bővebben lásd itt.]
 
 
E-mail-cím:
 
 
 
Művek:
 
 

covers_297544.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázár átka

 

(rövidprózák és elbeszélések, Bp., 2000, Irón)

 

(a kötet néhány novelláját lásd a menüben)

 

„Egymagam óvakodtam oda Lázárhoz [...], s karnyújtásnyira letelepedtem mellé a rögökre. Jó darabig egyikünk sem szólalt meg. Tetejébe ez a földhözragadt, csupa rongy júdeai gazdálkodó úgy tett, mintha észre sem venne engem, a római birodalom hadseregének tisztjét.” 

(Részlet a címadó novellából)

 
 
 
zsirbalazs.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsír Balázs

 

(pikareszk regény, Bp., 2001, Hungarovox, Novák Valentinnal)

 

[G. és N. urak néven]  

 

 

Zsír Balázs útra kel

 

(Bp., 2004, első füzet)

 

Ezennel hát belefogok, hogy papírra vessem életem történetét [...]. De soha többé nem írok memoárt! Megvetendően isteníti önmagát, aki szégyenkezés nélkül tud írni a tetteiről. Én mindenesetre nem azért ragadtam tollat, hogy az emberek kegyeibe férkőzzek, vagy vállveregető jóindulatukat elnyerjem. Szabad kinevetni vagy gyűlölni, tetszés szerint.” 

(Részlet az I. fejezetből)

 

 

ordogidezok2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jáfet lencséje

 

(szövegelixír – a régi alkimista recept szerint)

 

„Haller Titusz Farkas [...] saját szakállára vallástörténettel is foglalkozott. Szerteágazó tanulmányai befejezése után három évet töltött a maja indiánok romvárosaiban, majd ugyanannyi időt Tibet eldugott hegyei közt; rebesgetik, hogy hazafelé jövet vargabetűt írt le, s útba ejtett egy sivatagi kolostort is, ahol különös látomásai támadtak. Ám erről ő maga sohasem beszélt...” 

(Részlet az első szakaszból)

 

 

palmaspart.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A flibusztírek kincse 

 

(kalózeposz, robinzonád és „vadrománc”)

 

[G. A. Robins néven]

 

„William Makepeace Hoggarty a Darling tulajdonosa és a hajdani fegyenctelep, Sydney egyik legtekintélyesebb hajózási vállalkozója volt. [...] Az utóbbi években kizárólag a Csendes-óceánon bonyolított le forgalmat; hajói Holland India, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Amerika és az Egyesült Államok között jártak, s nagyobbára gyapjút vagy fűszert szállítottak. [...] Régi terve valósult meg, mikor vagyona lehetővé tette, hogy építtessen egy klippert...” 

(Részlet az I. fejezetből)

 

 

luc.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázadó jegyzetek

 

(lélektani [ál]naplóregény)

 

„Hogyan lehet élveboncolni egy szereplőt? Följegyzésekkel, melyeket a szóban forgó szereplő körmölt a gyűrött, sárga papírra, amikor még élt, s amikor még a papír is fehér volt és sima. [...] Csak az »összekötő« szöveget írtam én, a notesz megtalálója, magyarázatul szolgálva ehhez a drámához. [...] Mert bármennyire is elcsépelte [...] napjaink hol szívhasogató, hol könnyfakasztó bulvársajtója, mégsem jut eszembe találóbb szó; nem mintha történetem műfaji értelemben dráma volna.” 

(Részlet az előszóból)

 

 

konyvcimlap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsír Balázs olajra lép

 

(bővebben: www.zsirbalazs.hu)

 

(a csavargóregény újratöltve – a tervezett pikareszk könyvsorozat első kötetének hat "füzete"; Győr, 2011, Tarandus Kiadó)

 

„Nem értem, miért kezdtem hamu alatt parázsló indulattal ezeket a följegyzéseket. Hiszen humoros könyvet szeretnék írni. [...] Tolvajnyelven szólva egy rém vidám regényt. (Vagy vidám rémregényt.) Egyszóval népkönyvet, melyben a hős alig néhány oldal után mindig fölhúzza a nyúlcipőt.” 

(Részlet az első füzet I. fejezetéből)

 

    

[I/1] Kezdeti perpatvarok

[az I–III. fejezetet lásd itt]

    

[I/2] Toronyiránt a züllés útján

[a II. és a IV. fejezetet lásd itt]

    

[I/3] Az Alföld szégyenfoltja

    

[I/4] Tűz, víz és más gyanús elemek

    

[I/5] Egy profi műkedvelő

    

[I/6] A romlatlan halember  

 

 

G. és N. urak kérik minden szíves olvasójukat: népszerűsítsék ismerőseik körében (személyesen és a világhálón egyaránt) a fenti "rendszerváltós kópéregény" vélt és valós értékeit, hogy nyomdafestéket láthasson a folytatás.

 

 

Készülő(fél)ben:

 

 

Zsír Balázs a menny tornácán

 

(a pikareszk sorozat második kötetének hat "füzete")

    

[II/1] Kis és még kisebb királyok

    

[II/2] A pulykák apostola

    

[II/3] Egy pentelei gavallér

    

[II/4] A mákonyevők Buddhája

    

[II/5] Zsibvásár a zsiványok közt

    

[II/6] A pápa kedvenc olvasmánya 

 

 

 

A názáreti mágus  

 

(húsz és egy apokrif) 

 

Bevezető irat

Bar Kohba

 

jezuscsoda.jpeg
 

 

A KEZDETEK KÖNYVE

 

Jézus levele az árulóhoz

 

A Satanaél-evangélium 

 

Álmok Isten majmáról

 

Baál-Zebub szelleme

 

 

A HAGYOMÁNY ELSŐ KÖNYVE

 

Csillagkövetők

 

A siheder próféta 

 

Messiások a Jordán partján

 

Botránykő Jeruzsálemben

 

 

A HAGYOMÁNY MÁSODIK KÖNYVE   

 

A cinkos apostol

 

Első kakasszóig

 

Egy kedveszegett helytartó 

 

Lazarus átka

 

jezuskereszt.jpeg

 

 

A BEVÉGEZTETÉS KÖNYVE

 

A galileai tekercs

 

Ördögevők

 

A Júdás Társasága 

 

Doctor Mephisto

 

 

A MEGTESTESÜLÉSEK KÖNYVE

 

Jerikó szaracénjai

 

Keresztfa és nyaktiló 

 

A kolimai Krisztus 

 

Jesua ha-Nocri barakkja

 

 

kep-4.jpg

 

 

A szerzőről szóló Wikipédia-szócikket lásd itt.

 

A honlap gondozója: Zlatinko

 

Utolsó módosítás: 2019. október 25.