Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

SEMMISÉGEKRŐL ELMÉLKEDEM

 

 

Az arány módfelett fontos valami. Az arányérzék nemkülönben.

 

*

 

– A világ nem más – magyarázta nekem egyszer feddő hangsúllyal a szomszéd filozófus, üresfejűségem fölött méltatlankodva –, mint tulajdon alkotóelemeinek egymáshoz való viszonya. Ha e kényes egyensúly felborul, odavész minden. Széthullanak a támpontok. A végeredmény már egy másik világ, egy másik univerzum... belegondolni is szörnyű!... egy másik viszonylat lesz. Idegborzoló eszme... Érted már? – faggatott végül, képén égig érő fölénnyel.

Dacosan hallgattam.

A viszonyokról és arányokról én is tudtam már egyet s mást. Eszembe jutott, hogy kerek tíz esztendővel azelőtt hetekig nyomtam az ágyat – előbb a kórház nyikorgó vas-szörnyetegén, majd otthon, az anyai kezektől fölpúpozott dunna alatt.

Akkortájt ilyesféléket vetettem papírra:

 

„A mi városkánkban minden parányi. A házacskákban emberkék élnek. Szobácskáikban szekrényke, asztalka, ládikó stb.”

 

 

kezirat.jpeg

 

 

 

Egy másik irkám gyűrött lapján pedig a következő talányos bejegyzésre bukkanhatott (volna) a kutató:

 

„A kisiskolában kisdiákok ülnek. Az akadémiácskán tudósocskák... Mindenek fölött a Jóistenke lakik.”

 

Most már bevallhatom, hogy hosszú éveken keresztül pápaszemes elmeorvosok és lengő szakállú nyelvészek vitatták az esetemet. Még furcsa, kiejthetetlen nevű folyóirataikban is cikkeztek rólam. Példának okáért egy száz oldalra rúgó értekezés, mely a legnevesebb szaktekintély tollából származott, úgy festett le, mint olyan lényt, akinek holmi titokzatos (testi vagy lelki) megrázkódtatás következtében összezsugorodott a világszemlélete.

...Nos, szerencse vagy sem, azóta rég kigyógyultam e betegségből – melyre az orvosi irodalomban semmitmondó latin nevet aggattak, hogy szélsebesen elfeledjék –, mióta egy tivornyán, borosflaskójával ágálva, nagyhangú bácsikám másodszor is főbe kólintott.

 

*

 

A világ nem más, mint tulajdon alkotóelemeinek egymáshoz való viszonya. Ha e kényes egyensúly felborul, odavész minden. Széthullanak a támpontok. A végeredmény egy másik világ, egy másik univerzum, egy másik viszonylat lesz... Érted már?

 

(1994)